Linki

Możliwości Wsparcia

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera polsko-niemieckie projekty młodzieżowe , wymiany szkolne i praktyki w kraju sąsiada. Informacja o kryteriach uzyskania dotacji i terminy stawiania wniosku:

www.pnwm.org

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera polsko-niemiecki dialog poprzez znaczące dofinansowywanie ponadgranicznych projektów a także realizację własnych przedsięwzięć.

www.fwpn.org.pl

Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ)

Fundacja EVZ wspiera międzynarodowe projekty, służące wzmocnieniu partnerskiej współpracy między Niemcami a krajami, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu. Z dochodów funduszu żelaznego w wysokości 358 milionów Euro Fundacja przeznacza rocznie ponad 8 milionów Euro na projekty odpowiadające jednemu z trzech priorytetów: 1. Konfrontacja z historią 2. Działania na rzecz demokracji i praw człowieka 3. Pomoc humanitarna dla ofiar reżimu narodowego socjalizmu

www.stiftung-evz.de

Informacje

Fluter – magazyn młodzieżowy Federalnej Centraly Edukacji Politycznej w Niemczech

Nie komercjalna platforma medialna „Fluter” oferuje młodym ludziom od 16 do 22 lat interesujące treści i informacje na temat polityki i kultury (społeczność, film, literatura, imprezy). Interaktywna platforma Fluter oferuje wiele możliwości własnego udziału, jak publikowanie własnych tekstów, dyskusje na forum i podanie własnych terminów.

http://www.fluter.de/

Wyszukiwarka dla dzieci fragFinn

FragFinn to niemiecka wyszukiwarka dla dzieci. Na fragFinn.de możecie szukać interesujące treści, skontaktować się z innymi, dowiedzieć się o aktualności oraz otrzymac informacje na temat internetu.

www.fragfinn.de

Giełda projektów

Znajdź i dodaj polsko-niemieckie projekty.

dalej do giełdy projektów

O Niemczech

Ciekawostki i  przydatne informacje o kraju

O Niemczech

Quiz

Zagraj i jedź z nami do Wrocławia.

dalej do quizu

Impressum

© 2011-2012 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.